תמונת אווירה דקורטיבית

הלוואות לסטודנטים


חברת שכ"ל הקימה ומתפעלת בעבור מוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ פרויקט של מערך סיוע לסטודנטים הינתן  באמצעות מתן הלוואות ללא ריבית והצמדה. הלוואות אלו משמשות לתשלום שכר הלימוד. ההלוואות מסובסדות על ידי המוסד האקדמי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו. בחלק מהמוסדות ניתן הסבסוד לכל הסטודנטים.
הסדר המימון (הלוואות מסובסדות) ניתן בסכומים שבין 10,000 ¤ במוסדות מתוקצבים ל 20,000 ¤ במכללות פרטיות.  ההחזר הוא במספר תשלומים הנע בין 36 ל 60 תשלומים, כאמור ללא ריבית וללא הצמדה כלל. הסטודנט מחזיר בדיוק את הסכום שקיבל. אין שום תוספת של עמלות, דמי טיפול, או קנס בגין פרעון מוקדם של ההלוואה.
לסטודנטים שלא יעמדו בקריטריונים, מוצעות הלואות בעלות מופחתת ובתנאים מיוחדים.
על מנת להנות מההסדר, יש להגיש בקשה דרך אתר האינטרנט של חברת שכ"ל:  https://www.sachal.co.il/

בכל שאלה ניתן לפנות לאחד מנציגי שכ"ל במוקד ארצי בטלפון 03-9635856 או במדור שכר לימודדקנטמוערבות חברתית במוסד האקדמי בו אתם לומדים

בנוסף ניתן לקבל ייעוץ מלגות במרכז הצעירים ליצירת קשר:

info@hamama.org.il

03-9074720