תמונת אווירה דקורטיבית

רשימת חברת שכ"ל


מוסדות הלימוד המשתתפים במערך סיוע לסטודנטים באמצעות מתן הלוואות ללא ריבית והצמדה:

האוניברסיטה העברית  – www.sachal.co.il/huji
המכללה למנהל ראשון לציון - www.sachal.co.il/colman
אוניברסיטת אריאל - www.sachal.co.il/ariel 
הקריה האקדמית אונו - www.sachal.co.il/ono

מכללה להנדסה ירושלים - www.sachal.co.il/jce 
מכללת הדסה - www.sachal.co.il/hadassah  
מכללת דוד ילין - www.sachal.co.il/dyellin 
המרכז האקדמי פרס - www.sachal.co.il/pac
מכללת שערי משפט - www.sachal.co.il/mishpat 
מכללת אפקה - www.sachal.co.il/afeka 
מכללת כנרת - www.sachal.co.il/kinneret 
המכללה האקדמית של תל אביב יפו - www.sachal.co.il/mta