תמונת אווירה דקורטיבית

אבחון תעסוקתי מוזל לחיילים משוחררים


לחיילים משוחררים (עד כ- 5 שנים מיום השחרור)  ישנה האפשרות לקבל בנוסף לייעוץ הלימודים  המתקיים ללא עלות במרכז הצעירים החממה גם אבחון ע"י פסיכולוגים תעסוקתיים במחיר מוזל מטעם היחידה להכוונת חיילים משוחררים

התהליך כולל מערכת מבחנים, 3 מפגשים עם פסיכולוג תעסוקתי וקבלת דו"ח מסכם של 2 עמודים בהם:  
  
שיחה מקדימה - שיחה מקצועית שמטרתה הכרות וקבלת מידע על הרקע הלימודי והמקצועי שלך, בירור ציפיותיך מהייעוץ, בדיקה של מהות הלבטים ומקורות הקושי בקבלת החלטה.
מערכת אבחון - מערכת מבחנים ושאלונים הנמשכת מספר שעות וכוללת בין היתר: מבחני יכולת, שאלוני נטיות מקצועיות ומבחני אישיות.
שיחת עיבוד הנתונים והמידע - בשיחה זו יוצגו בפניך ממצאי האבחון. המשמעויות שלהם תיבחנה, הן בהתייחס לדילמות ולמשאלות שלך והן בהתייחס לאילוצים ולאפשרויות בעולם הלימודים והעבודה. יסומנו כיוונים למחשבה ובדיקה אישית במסגרת חקירה עצמאית. 
שיחת סיכום  - שיחה מסכמת לכל התהליך כמו כן, יגובשו כיוונים להתפתחותך בעולם הלימודים ו/או העבודה, ינותחו חלופות לצורך התמקדות והחלטה, יוצבו יעדים להמשך ואבני דרך למימושם.
דו"ח מסכם - בתום התהליך, יוכן עבורך ויינתן לך דו"ח מסכם עם המלצות, על פני 2 עמודים.

 לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ לימודים ללא עלות במרכז הצעירים החממה:  aviv@hamama.org.il