תמונת אווירה דקורטיבית

מעורבות חברתית


תחום המעורבות החברתית הוא "הזרוע המבצעת" של מרכז הצעירים. תחום זה מבוסס על השאיפה למנף את אוכלוסיית הצעירים והסטודנטים ולהפכם לכוח מוביל בחברה בכלל ובאזור מגוריהם בפרט. אנו מאמינים כי מטרה זו תושג על ידי שילוב של עשייה והתנדבות של הצעירים למען הקהילה.

פעילות המעורבות החברתית במרכז הצעירים החממה מקדמת אחריות אזרחית בקרב אוכלוסייה זו. מרכז הצעירים משמש לצעירים במה לפעילות ולהובלת השינוי החברתי. אנו מאפשרים להם לממש את חלומותיהם ואת רעיונותיהם באמצעות כלים מקצועיים, הדרכה והכוונה. אנו מאמינים כי כדי לקבל צריך לתת. מרכז הצעירים החממה מאפשר לצעיר במסגרת הפעילויות השונות בתחום המעורבות החברתית ללמוד, לתת ולקבל.

ללמוד הצעירים לומדים שיטות וכלים בתחום המנהיגות, יזמות חברתית וכו'

לתת הצעירים מתנדבים ומשפיעים במקומות ובצמתים החשובים להם.

לקבל הצעירים רוכשים במהלך הפעילות החברתית, היזמות והמנהיגות כלים ומיומנויות שיאפשרו להם להתקדם בחיים. כמו כן הם מקבלים מלגות תמורת פעילויות שונות.

מלגות

לכל המלגות