תמונת אווירה דקורטיבית

אחריי!


אחריי! הינה עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך.
באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית.

בחברה שבה יותר ויותר אזרחים אינם מרגישים שייכים למדינה תנועת "אחריי!" אומרת - המדינה היא אנחנו ומה שנעשה הוא שיהיה!

במסגרת התוכנית מקבל הצעיר ליווי לקראת השחרור, הנגשת תכניות ומענים בקהילה, סיוע במיצוי זכויות, ייעוץ והכוונה להשכלה וקריירה, ייעוץ מלגות, פסיכומטרי תמורת התנדבות בקהילה, מעורבות חברתית וחיבור להתנדבויות, פעילות חברתית וטיולים

לפרטים: שחר, רכזת התוכנית 052-5343187