תמונת אווירה דקורטיבית

מן התקשורת


כתבה על פתיחת המרכז ברחוב מרק לברי, מלאבס, יוני 2013.

כתבה על שירות ההלוואת החדש לסטודנטים תושבי העיר, המקומון, ינואר 2013.

 

כתבה על חיזוק תמיכת מרכז הצעירים, המקומון, ינואר 2013.

 

כתבה על ערב מחווה לדן תורן בג'ופלין, מלאבס, דצמבר 2012.

 

כתבה על סיום המחזור הראשון של פרויקט המתמחים, מלאבס, יולי 2012.

 

כתבה על פרויקט מתמחים, מלאבס, דצמבר 2011.

 

כתבה על תחרות צילום של המרכז, מלאבס, נובמבר 2011.

 

כתבה על ערב במה פתוחה, מקומון פתח תקווה, נובמבר 2011.

 

כתבה על יריד תעסוקה עירוני לשנת 2011, שחק, אוקטובר 2011.

 

כתבה על יריד תעסוקה עירוני לשנת 2011, מלאבס, אוקטובר 2011.

 

חוברת עירונית לשנת 2012- דף 1, דף 2.